Historie

Je to skoro neuvěřitelné, ale nepřetržitá táborová historie se na louce v Dolní Světlé začala psát v roce 1979.
Někteří pamětníci tvrdí, že první tábor byl postaven už o 2 až 3 roky dříve, ale pak byla minimálně roční pauza. Tehdy se jednalo jen o několik stanů, menší skupinu dětí a i náplň tábora se lišila. Co zůstává stejné je atmosféra tohoto místa poblíž česko-německých hranic. Mlhavá rána, noční štěkání srnců, nevypočitatelné počasí.
Dlouhou dobu tábor fungoval při druhé základní škole v Říčanech (okres Praha-východ). Po zániku pionýrské organizace hrozilo, že skončí i tábory, ale nakonec se vždycky našlo dost nadšenců, kteří pobyt dětí v přírodě zorganizovali. Během čtyřicetileté existence se tady vystřídala spousta dětí i vedoucích.
Zpočátku probíhalo víc turnusů s menším počtem dětí se zaměřením především na turistiku. Postupem času dětí přibývalo a i program se stal atraktivnější.
První tábory byly týdenní, potom čtrnáctidenní, a dokonce i třínedělní.

V novodobé historii jezdíme opět na čtrnáct dní, s ohledem na čerpání dovolené vedoucích a náklady na provoz tábora. Pro děti je nyní každoročně připravována tematická celotáborová hra kolektivem vedoucích, kteří za ta léta s táborem rostli, stárli, někteří šedivěli, ale hlavně všichni získali řadu zkušeností pro další práci.

V roce 2003 vzniklo z důvodu právní subjektivity a možnosti získávání dotací občanské sdružení s názvem Vesmír. Tento záměr se zdařil, již několikrát jsme čerpali finanční prostředky na činnost prostřednictvím grantů města Říčany, Středočeského kraje, nebo obdrželi peněžní či materiální dary od příznivců tábora. Díky nim bylo možné obměnit původní, dnešním potřebám nevyhovující vybavení. Staré stany byly kompletně nahrazeny novými, investovalo se do sportovních potřeb, kuchyňského vybavení atd. Při současném počtu padesáti dětí bylo třeba řešit také místo pro stravování, zlepšit prostředí pro osobní hygienu a další důležité věci, vyplývající ze stále se zpřísňujících předpisů pro akce dětí v přírodě.

V roce 2015, s ohledem na povinnost zakotvenou v novém Občanském zákoníku, se Občanské sdružení Vesmír Říčany přejmenovalo na Vesmír Říčany, z. s.

Za celou historii fungování tábora ve Světlé prošla pod stanovými celtami spousta dětí, vedoucích i přátel podílejících se na zajištění provozu. Z tehdejších dětí jsou dnes rodiče nebo i vedoucí a určitě nejen z nostalgie posílají své potomky na stejné místo.

Novodobá historie v datech:

 • 2020 Ostrov pokladů
 • 2019 Mise Gaia
 • 2018 Cesta Xapatanu
 • 2017 Plnou parou vpřed
 • 2016 Scherlock Holmes
 • 2015 Staré pověsti české
 • 2014 Hobit aneb cesta tam … a možná i zpátky
 • 2013 Čtyřlístek
 • 2012 Cesta kolem světa
 • 2011 Mafie (Příběh jednoho „horkého“ chicagského léta)
 • 2010 Zachraňme říši fantazie!
 • 2009 Černá madona aneb Tajemství hradu Milštejna
 • 2008 Egypt 2008 př. n. l.
 • 2007 Expedice Himálaja
 • 2006 Vesmírná odysea
 • 2005 Tajemství amuletu
 • 2004 Za pokladem kapitána Kida
 • 2003 Lužičtí rytíři (z dob posledních Přemyslovců)
 • 2002 Pán prstenů

 

… a dále do minulosti:
– Zlatokopové,
– Cesta do pravěku,
– Objevení Ameriky,
– Staré pověsti české

Tady se můžete podívat, jak se o nás psalo v roce 1979 v časopise Sedmička:

Pokud jste jednou nebo i víckrát strávili nějaký čas na letním táboře ve Světlé a máte nějaké staré diplomy, upomínkové předměty, fotografie anebo si pamatujete, v jakém roce se hrála jaká hra, koho jste měli jako vedoucího, praktikanta, budeme moc rádi, když nám dáte vědět na adresu info@vesmir-ricany.cz


Něco málo ze setkání „táborníků“ a oslavy 30 let
Fotografie ze setkání „táborníků“ a oslavy 40 let