Jak funguje tábor

Vybavení tábora

Přes 40 let jezdíme na stejné místo a díky tomu neustále upravujeme,
rozšiřujeme a obnovujeme zázemí.

V tábořišti máme stálou kuchyň, sprchu a kadibudky.

Před každým táborem stavíme na zelené louce stany s podsadou, zastřešenou jídelnu, zázemí pro přípravu pokrmů, velké stany určené pro přípravu táborové hry a sportovní náčiní a teepee.

Zaměření tábora

Jsme klasický stanový tábor postavený na louce, bez zděných staveb a elektřiny. Tábora se účastní 54 dětí ve věku od 7 do 15 let. O děti se stará cca 18 vedoucích s dlouholetou praxí v práci s dětmi. Každý den chystáme pro děti pestrý program, v rámci něhož účastníky učíme nové pohybové hry, poznávat přírodu nebo řešit šifrované zprávy. Děti se podílejí na chodu tábora – pomáhají u kuchyně, řežou dříví, starají se o pořádek v tábořišti atd.

Program

Každý rok připravujeme pro děti novou celotáborovou hru. Následně ke hře tematicky ladíme chod celého tábora (rozcvičky, výlet, škrábání brambor…). Snažíme se, aby byl program zajímavý, přínosný a zaujal všechny věkové skupiny. Zpravidla jednou za tábor absolvujeme s dětmi celodenní výlet do okolí tábora a jednu noční bojovku.

Spaní ve stanech

Spíme ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou (postele mají dřevěný rošt). Děti si s sebou vozí spací pytle, nafukovací matrace a karimatky.

Děti rozdělujeme do stanů podle pohlaví a věku. Pokud se děti předem neznají, snažíme se najít jim vhodného spolubydlícího, aby mohly co nejrychleji navázat nová přátelství.

Stravování

Stravování probíhá 5x denně (minimálně 1x denně teplé jídlo – polévka + hlavní chod). Jíme z ešusů. Dětem nabízíme pestrou a vyváženou stravu s dostatečným množstvím ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Při sestavování jídelníčku se snažíme vyvarovat méně oblíbených jídel.  Pokud dítě dané jídlo nechce nebo má nějakou potravinovou alergii, vždy najdeme jinou možnost tak, aby dítě nebylo hladové.

Pitný režim zajišťujeme formou várnic s čajem, šťávou nebo vodou, aby si děti mohly vybrat.

Zdravotní péče

Zdravotní péči na táboře zajišťuje zkušený zdravotník, který se stará o pravidelné podávání léků, eviduje zdravotní stav dětí a ošetřuje drobná poranění. V případě vážnějších zdravotních potíží s dětmi jezdíme do nemocnice v České Lípě.

Navíc většina táborových vedoucích absolvovala Kurz zdravotníka zotavovacích akcí v rozsahu 40 hodin.

Hygiena

Na pravidelnou hygienu dohlíží zdravotník, který se stará o to, aby se všechny děti pravidelně myly, čistily si zuby, převlékaly se a česaly. Ke koupání mladších dětí slouží „mycí stan“, ve kterém je vanička s teplou vodou. Starší děti mají možnost se sprchovat v polní sprše.

Pravidelně tábor kontroluje zástupce Krajské hygienické stanice. Velmi nás těší jeho každoroční spokojenost s podmínkami, které zajišťujeme.

Noční hlídky

V průběhu tábora se všechny děti střídají v noční hlídce. Vždy hlídají ve dvou (s kamarádem ze stanu) a vždy pouze hodinu, aby se vyspaly.  Nejmladší děti hlídají z kraje noci a je s nimi vždy vzhůru některý z vedoucích. Každou noc je jmenován z řad dospělých vedoucí noci, který je dětem k dispozici, kdyby nastal nějaký problém.

Kontakt rodičů s dětmi

Kontakt rodičů s dětmi probíhá výhradně formou poštovní korespondence. V případě nutnosti Vás bude telefonicky kontaktovat hlavní vedoucí tábora.

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ!

Toto opatření jsme zavedli hned z několika důvodů. Máme zkušenost, že malé děti jsou po hovoru domů více tesklivé a starší děti jsou na mobilu dlouho do noci a následující den jsou unavené a protivné. Nehledě na fakt, že jsme tábor bez elektriky a telefony není kde nabíjet. A není pro vedoucí nic horšího, než pomáhat dítěti hledat vybitý mobilní telefon uprostřed lesa, když si ani nemůže vzpomenout, kde ho mělo naposledy.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV!

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče v návštěvní den přijeli a jiní ne, nebylo nic horšího, než utěšovat uplakané děti. Z toho důvodu jsme se rozhodli návštěvy zakázat.

Doprava

Doprava dětí na tábor je možná dvěma způsoby (od toho se odvíjí cena tábora).

První možností je společným odjezd autobusem ze Říčan a po skončení tábora zpět. Informace o srazu účastníků najdete v sekci o aktuálním ročníku tábora.

Druhou možností je vlastní doprava. Vzhledem k faktu, že se tábor nachází v CHKO Lužické hory, není možné přijet autem až do tábořiště, ale pouze na parkoviště vzdálené cca 500 m.

Přihlášení

Přihlášku a veškeré důležité informace týkající se nadcházejícího tábora naleznete -ZDE-.

Organizátor tábora si vyhrazuje právo přihlašovat na tábor přednostně děti, které se zúčastnily předchozího ročníku. Ostatní děti řadíme podle došlých přihlášek jako náhradníky. Žádáme všechny zájemce o letní tábor, aby dodržovali termíny spojené s odesíláním platby a dalších nezbytných dokumentů. Pokud se někdo zpozdí a nebude reagovat na následnou výzvu, bude ze seznamu účastníků vyřazen a jeho místo nabídnuto náhradníkům.

Pokud budete žádat svého zaměstnavatele, nebo jinou organizaci o finanční příspěvek na tábor, sdělte nám tuto skutečnost při přihlašování dítěte. Domluvíme se na dalším postupu.

Storno podmínky

Pokud se Vaše dítě nebude moci z vážných důvodů tábora zúčastnit, kontaktujte neprodleně hlavního vedoucího – Jakuba Gregora na telefonním čísle: 728 320 669.

Podrobné informace o storno podmínkách jsou umístěné v „Dokumentech ke stažení“, které jsou součástí připravovaného ročníku.

Bez jakékoli tolerance budeme řešit prohřešky proti Táborovému řádu v otázce alkoholu, drog a cigaret. Při porušení těchto pravidel, bude dítě neprodleně posláno domů na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz.

Pojištění

V ceně za tábor je zahrnuto úrazové pojištění dítěte.