Kdo jsme

Jsme skupina dobrovolníků, kterou baví pracovat s dětmi. Naší hlavní aktivitou je pořádání letního stanového tábora, ale organizujeme i další jednodenní akce.

Více jak 40 let jezdíme s dětmi do Lužických hor, kde máme vybudovanou svou táborovou základnu.

Uprostřed nedotčené přírody učíme děti pracovat s pilou, rozdělávat oheň nebo číst zašifrované zprávy. To vše děti zvládají bez výdobytků moderní doby jako elektřina, internet či vodovod.

Mezi naše cíle patří:

Ozdravný pobyt dětí v přírodě – většinu aktivit se snažíme organizovat v přírodě, ať už jde o letní tábor, dětský den, den Země, nebo různé turistické víkendové akce.  Zejména táborové aktivity pořádáme v jednom z mála dosud neporušených koutů Lužických hor, bez škodlivých exhalací, s neporušenou flórou a faunou, blízko státní hranice, v bývalém vojenském pásmu.

Sportovní vyžití – součástí pořádaných akcí je řada sportovních aktivit, kolektivních či individuálních her, často dost netradičních. Naši zástupci se dokonce stali v roce 2018 mistry republiky ve hře zvané Gorka morka. V této hře také pořádáme každoročně turnaj tzv. Gorka Open.

Navázání nových přátelství – hlavně na táboře každoročně vznikají nová přátelství dětí z rozdílných věkových i sociálních skupin, které často přetrvávají a prohlubují se i mimo akce našeho spolku.

Získání vztahu k přírodě – už samotná poloha tábora vybízí k většímu sepětí s přírodou a jejímu respektování. Místo se nachází v ochranném pásmu chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Řada táborových her se zaměřuje právě na poznávání přírody. Děti se při nich učí, jak žít v přírodě a přitom ji co nejméně narušovat. Získané dovednosti se pak u dětí snažíme prohlubovat i na ostatních akcích.

Podpora sociálně znevýhodněných dětí – patří již k tradici nabízet na táboře, za symbolickou částku, dvě místa dětem ze sociálně slabých rodin. Děje se tak ve spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí města Říčany.

Údržba a zvelebování tábořiště v Lužických horách. Většina členů spolku prošla tímto tábořištěm již jako děti a tak nás spojuje nejen místo, které máme rádi, ale i činnosti, které k tomuto místu po desetiletí patří.

Při všech aktivitách klademe důraz na smysluplné využití času, jehož nedílnou součástí je prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže od 7 do 18 let. Princip vidíme ve vytváření sociálního prostředí, ve kterém navozujeme nutnost spolupráce a vzájemné pomoci.

V neposlední řadě se snažíme užít si při všech aktivitách s dětmi spoustu zábavy, aby na čas strávený s námi rády a často vzpomínaly.