Sherlock Holmes & záhada Shasliku 2016


Z táborového deníku

NEDĚLE 3.7. – SKUPINKA Č. 5

Jako je již zvykem, v 10:00 jsme odjížděli z Říčan na dvoutýdenní tábor do Dolní Světlé. Cestou jsme se zastavili u benzinové pumpy, kde jsme nakoupili poslední zásoby jídla na tábor.
Ve 12:30 dorazil náš autobus na cílové místo do Dolní Světlé. Poté nastal čas na výběr stanů. Všichni jsme si poctivě vybrali stan a začali vybalovat. To nám zabralo část našeho odpoledne. Poté byl svolán zahajovací nástup, vyvěšovala se vlajka a tábor mohl být zahájen. Jako další bylo na programu rozdělení se do devíti skupinek a seznámení se s chodem tábora. Potom následovala malá procházka po okolí tábora. Dále nám vedoucí osvěžili pravidla Gorky morky a zahráli jsme si malou cvičnou hru. K večeři jsme měli vynikající polévku s chlebem. Poté následoval za doprovodu malého deště táborák, u kterého jsme zpívali známé táborové písničky. Kvůli velkému dešti jsme se museli přesunout do týpí, ale to nám vůbec nevadilo. Uprostřed zpívání písniček se ozval zvuk střílení a do týpí přišel Sherlock Holmes, který nám vysvětlil svůj problém se zločincem Mortiartym. Poté už jsme si jen šli vyčistit zuby a odebrali jsme se do našich stanů.

PONDĚLÍ 4.7. – SKUPINKA Č. 4

Dnešní den začal rozcvičkou, kterou měli na starosti Judista s Tomášem. Běželi jsme k lavičce, u které jsme se protahovali. Následovala na první táborová snídaně (rohlík s paštikou). Poté jsme měli nástup, kde nám oznámili, že v táboře se nachází kartičky se jmény jednotlivých táborníků. Po namáhavém hledání jsme ho konečně objevili tu naši s číslem 4 a dozvěděli jsme se, že našimi vedoucími je Kuba s Juditou. Po rozdělení do skupin jsme se odebrali do lesa hrát seznamovací hry. Pak nás svolali na svačinu a později na nástup, kde nás navštívil starosta Londýna a rozdělil nám služby. Naše skupinka dostala nádobí. Poté jsme odehrály první 3 táborové hry a následoval oběd. Po obědě (čína s rýží), odpoledním klidu a svačině jsme šli do nového londýnského metra, kde jsme měli za úkol zničit všechny bomby, které měly vyhodit celý Londýn do vzduchu. Naštěstí jsme úkol splnili. Po náročném úkolu, který jsme si všichni moc užili, jsme se vrátili do tábora, ale už jsme se těšili do postýlek. Bohužel jsme usínali bez ukolébavky od vedoucích.

ÚTERÝ 5.7. – SKUPINKA Č. 3

Po budíčku následovala rozcvička s Radkem a Eliškou. Po skončení jsme ke snídani dostali rohlík s máslem a sýrem. Když jsme se najedli, měli jsme 3 přednášky. První byla práce s buzolou a orientace v mapě s Mildou, druhá otisky prstů a jejich snímání s Eliškou a třetí řešení šifer a morseovky s Kubou G. Zbylé 2 skupinky hrály Gorku Morku.

K obědu nás čekal kuřecí vývar a knedlíky plněné masem se zelím. Po poledním klidu jsme se po skupinkách museli dostat z pracovny uneseného matematika. Abychom se dostali ven, museli jsme uhodnout 5 hádanek.Potom v jakém pořadí jsme se umístili, tak jsme odjeli metrem do stanice Kingslannd Road, kde jsme stříleli do balónků s nápovědami. Při návratu do tábora jsme si přečetli nápovědy a našli uneseného matematika. K večeru jsme hráli Gorku Morku i s týmem vedoucích, který se pojmenoval Londýnské mlátičky. K večeři byl bulgur. Tím skončil 3. den.

STŘEDA 6.7. – SKUPINKA Č. 2

Jako každý den to všechno začalo budíčkem, poté rozcvičkou s Milanem a Eliškou. Když jsme se rozcvičili, tak jsme se rozutekli ke snídani. Po snídani následovala dopolední hra, která spočívala v tom, že každý tým si vybral zapisovatele, který bude na jednom místě a ostatní z týmu k němu budou běhat a hlásit mu jména, která si přečetli a zapamatovali na různých stanovištích. U každého stanoviště byla také miska s lístečky, které byly ohodnocené body 1,2 a 3. Celkem byly 4 stanoviště. Po ukončení hry následoval oběd. Po obědě byl polední klid, plnění služeb a odpočinek. Když skončil polední klid, následovala „kreativní chvilka“, kdy jsme měli každá skupinka vymyslet tři dary pro královnu Viktorii. Dary měly být dva hmotné a jeden nehmotný v podobě písničky, básničky, či něčeho jiného. Následovala svačina. Po svačině jsme začali vyrábět dary, když jsme to měli všechno vymyšlené a hotové, byl nástup. Na nástup přišla královna, které jsme předali naše dary. Po nástupu královna slavnostně zapálila oheň. Zazpívali jsme si pár písniček a šli jsme spát.

ČTVRTEK 7.7. – SKUPINKA Č. 1

Den 5. začal jako každý den rozcvičkou s Tomášem. Poté jsme šli na snídani – houska s medem. Okolo 9:00 jsme se vypravili na Mt Key. Cestou na horu byly celkem 3 zastávky. Na vrcholku Mt. Key jsme potkali „mnicha“ (který nám dal zpátky královnin náhrdelník pod podmínkou, že už se do Indie nevrátí Moriarty s jeho ničícím přístrojem. Poté jsme šli do Nového Boru ke Kauflandu, u kterého byl rozchod. Po ukončení rozchodu přijel autobus, který nás odvezl zpátky do tábora. V táboře jsme si všichni museli umýt nohy. Okolo osmé hodiny večer následovala večeře – sladké plněné knedlíky. Po večeři byl nástup, kde se rozdávaly pohledy, vyhlašovaly výsledky ze soutěží, hlídky atd. Po rozchodu byla večerka.

PÁTEK 8.7. – SKUPINKA Č. 5

Šestý den začal rozcvičkou s Radkem a Milanem. Poté jsme měli lahodnou snídani – chleba se sýrovo-česnekovou pomazánkou. Po snídani následovalo velmi přísné bodování s Kubou a Juditou. Po bodování jsme se rozdělili na skupinky, se kterými jsme chodili na různá stanoviště, jako např. poznávání rostlin. PO dopoledním programu nastal čas oběda (česneková polévka, rizoto). Po poledním klidu nás opět rozdělili do skupin, tentokrát podle věku. Poté začala olympiáda. Chlapci soutěžili v desetiboji, dívky v sedmiboji. Po náročném odpoledni následovala chutná večeře – topinky. Poté jsme si šli sednout k táboráku do týpí a zpívali jsme písničky. Náhle do týpí vtrhl Watson a řekl nám, že se Sherlock nachází v East Endu, a že za ním musíme dojít, abychom zadrželi Jacka Rozparovače šli po jednotlivcích k Sherlockovi, kde jsme dopadli jacka Rozparovače. Po skončení bojovky vyla večerka.

SOBOTA 9.7. – SKUPINKA Č. 4

Probudili jsme se a čekala tam na nás snídaně. V 10 hodin jsme pozorovali výcvik psů kvůli splašenému psu, který řádil v Londýně na druhé straně Temže. Temži jsme museli přebrodit v lodičkách, abychom se dostali na druhou stranu, Na stromě jsme zahlédli nápis Burgess Park. Poté jsme našli zašifrovaný kus deníku, který patřil profesorovi, jenž dělal pokusy se psy. V dopise jsme se dozvěděli, že psů je více. V další hřejsme jim museli vzít obojky, aby byli klidní. Poté jsme se vrátili do tábora, kde na nás čekala chutná večeře. Poté byl večerní nástup. Po nástupu jsme šli k ohni a zpívali písničky. Nakonec jsme si vyčistili zuby a šli spát.

NEDĚLE 10.7. – SKUPINKA Č. 3

Den začal jako obvykle rozcvičkou, K snídani jsme měli vánočku s kakaem., které dělal Ráďa asi 2 hodiny. Poté šla každá skupinka na různá stanoviště. První dva týmy šly hrát Gorku Morku, třetí tým se šel učit k Ivošovi uzly. Čtvrtá skupinka šla poznávat přírodu s Milanem a pátá na kimovku. K obědu byla květáková polévka a potom jsme měli smažený květák s bramborem. Po poledním klidu každý dostal cedulku se jménem a hráli jsme hru ve jménu zákona. Následoval přesun ke skautům, kde jsme hráli známou hru lodě v živém provedení. Po návratu do tábora byla večeře, těstoviny po italsku. Na konci dne jsme šli táboráku zazpívat si pár písniček a šli spát.

PONDĚLÍ 11.7. – SKUPINKA Č. 2

Jako každý den začínal budíčkem, rozcvičkou s Milanem a Eliškou, a snídaní rohlíku s marmeládou.

Šli jsme si uklidit, abychom dostali všichni co nejlépe obodovaný stan. Brzo ráno byl zabit Joseph von Willson, jeho manželka nám dávala různé informace okolo té vraždy, Šli jsme po stopách a hledali jsme po skupinkách 14 vět, co každá skupinka potřebovala. Jelikož měli všichni hlad a byli jsme unavení, šli jsme na svačinu. Vašek nám vymyslel úžasnou hru: Politik. Každá skupinka se měla dostat z bodu A do bodu B, vybrali jsme si politika a ten se musel dostat na druhou stranu.

!! OBĚD JUPÍ!! Výborná rajská omáčka s těstovinami. Všichni jsme se na to tolik těšili. Každá skupinka musela zajistit své služby, a když to každý skupinka splnila, byl polední klid. Zase jídlo: svačina. Mňam! Corny rohlík s máslem, paprikou a rajčetem. Hra, která byla i minulý rok – Čísla – všichni jsme si to moc užili. Buchtičky se šodó – Mňamka, hodně lidí si přidávalo, dostali jsme i mléko a to byla dobrota. Skupinka č. 4 vyhrála nad skupinkou č. 5 v Gorce Morce. Je pondělí, takže jsme měli dostat poštu od rodičů, ale vedoucí nám řekli, že hospoda byla zavřená a byla pošta jen pro vedoucí, Všichni byli smutní, Následoval táborák, čištění zubů a stan, ve kterém usnout. Dobrou noc! a zase zítra.

ÚTERÝ 12.7. – SKUPINKA Č. 1

Dnešní den začal neobvyklou rozcvičkou. Budila nás Denča a řekla, že který tým bude první celý, tak jim řekne, co je za rozcvičku. Rozcvička byla nošení brambor a poté škrábání brambor. K snídani jsme měli housky s nutelou. Po snídani jsme šli hrát „vlajkovanou“, ve které měl každý tým svoji vlajku, kterou jsme museli obránit před ostatními týmy. Ten, kdo měl nejvíce bodů, vyhrál. Poté jsme šli na výborný oběd – řízek s bramborem. PO odpoledním klidu jsme šli na „etapovku“. PO cestě jsme museli plnit úkoly. Na konci naší cesty jsme si šli koupit zmrzlinu a následovně jsme se vrátili do tábora, kde nás čekala večeře – buřtguláš. Na večerním nástupu na náš čekala hromada pošty od maminek, tatínků, babiček a dědečků, jeden byl i od vedoucí Gábiny, ve kterém nás všechny pozdravovala. Poté jsme šli někteří 😀 na zuby a spát.

STŘEDA 13.7. – SKUPINKA Č. 5

Budíček byl dnes velice netradiční, Ivčána nás budila tiše, bez bubnu, jen koukla do jednotlivých stanů a zašeptala: „Budíček.“ Poté však násladovala rozhodně ta nejakčnější rozcvička/hra: „zachraňovali“ jsme tábor, Londýn před bakteriemi tím, že jsme sbírali barevná víčka (bakterie) a házeli je do lavorů. Tábor/Londýn byl zachráněn. K snídani byl rohlík se strouhaným sýrem. Po bodování byla dopolední hra: po skupinkách jsme oběhli s pomocí buzoly tábor a cestou jsme vyluštili, že Shashlik je špíz, Po obědě (gulášová polévka a kuře na kari) a poledním klidu byla svačina (jogurt a sušenky) a poté se zjistilo, že Sherlock Holmes byl unesen! Vydali jsme ho tedy zachránit. Museli jsme na louce s ostrůvkem přečíst jména únosců a tím je zabít. Po osvobození Sherlocka jsme se něco dozvěděli o předání bomby pojmenované po špízu (Shashlik), dostali poznávací náramky a šli do tábora. K večeři byly špízy naší výroby. Po večeři jsme po skupinkách chodili vyzvednout zásilky. Byly to informace, účty atd. Pak už bylo pozdě a šlo se spát…

ČTVRTEK 14.7. – SKUPINKA Č. 4

12. den začal docela neobvykle. Probudili jsme se sami a byli jsme ve stanu. Stany poté obcházel vedoucí Radek, abychom zůstali ve stanech, protože prší. Šli jsme ale samozřejmě na snídani (rohlík s plátkovým sýrem). Dopoledne jsme is mohli vybrat, co budeme dělat, jestli budeme v TÝPÍ hrát různé stolní hry, nebo jestli budeme ve stanech s kamarády. K obědu byly plněné knedlíky se špenátem. Po výborném obědu jsme měli odpolední klid. Po skončení odpoledního klidu nám vedoucí řekli, že pro nás mají překvapení, Měli jsme si vzít peníze a počkat, až si vedoucí zavolá svoji skupinku. Překvapením byly palačinky, které jsme si dali v hospůdce „U Nás“. Po návratu do tábora jsme měli svačinu (koblihy a kakao). Jako odpolední program jsme opět byli v týpku, kde jsme zpívali s Eliškou, která nás doprovázela kytarou. K večeři si pak opekli špkáčky. Poté nám Vašek dal zvláštní úkol, a to nakreslit jak si představujeme Moriartyho, Pak už jsme šli na zuby a spát.

PÁTEK 15.7. – VAŠEK SKOŘEPA, PROGRAMÁK

V pátek, třináctý den našeho pobytu ve viktoriánském Londýně, již tolik nepršelo, přestože bláta bylo všude tolik, že by se po něm dalo klouzat. Naši mladí detektivové se po snídani vydali na závěrečnou etapovou hru, na cestu za dekódovacím klíčem, který nám měl pomoci odhalit Moriartyho tajné plány. Přes náročnou a strastiplnou cestu se jim podařilo kód nalézt a vrátit do tábora. Z dešifrované zprávy se dozvěděli, že Moriarty se má sejít s německými zájemci o jeho ďábelský přístroj na zemětřesení v 17:00 toho dne u Greenwiche, na nultém poledníku, výhodném k vyvolání zemětřesení, které by zničilo Londýn, Paříž či Tokyo.

Jelikož Big Ben ukazoval, že bylo ještě dost času do schůzky, vyfasovali detektivové modré sherlockovské uniformy. Následovalo tradiční fotografování: nejdříve celotáborové foto s milovanou kuchyní, potom po detektivních oddílech a kamarádských tlupách.

S blížící se pátou hodinou se pátou hodinou se v táboře objevili Sherlock Holmes a doktor Watson. S nimi se mladí detektivové vydali ke Greenwichi, kde v úkrytu číhali na Moriartyho. Sledovali, jak zločinec jednal s německými kupci, jak jim předvádí, co jeho přístroj na zemětřesení „Shashlik“ dokáže. Když stroj spustil, začala země praskat a burácet. Těsně před zničením Londýna zasáhl Holmes se svými mladými pomocníky a Moriartyho zatkli. Po večeři ho postavili před královský soud. Zde ho jednotlivé detektivní oddíly obžalovali ze všech zločinů, které během posledních 14 dnů spáchal. Přestože se Moriarty snažil všemožně kličkovat a vymlouvat, porota ho nakonec usvědčila vinným a odsoudila k trestu smrti utopením. Tak skončil největší zločinec na světě, dopadený mladými detektivy z Dolní Světlé (Downlight).

Po Moriartyho odsouzení byl zapálen závěrečný táborák dvěma nejstaršími děvčaty, Dančou a Nikitou. Proběhl tradiční rituál kruhu přátelství, kdy jsme si na znamení kamarádství posílali dokola stisk rukou. Následovala hudební vložka v podání kytarového dua Denča a Eliška Klimešová. Poté nás naposledy navštívili Holmes s Watsonem, aby nám poděkovali za prokázání statečnosti a mimořádných schopností při záchraně světa. Všichni účastníci tábora, děti i vedoucí, získali diplom, který je povyšoval na detektiva první třídy. Jako projev vděku připravila královna Viktorie pro své zachránce ohňostroj. Po něm byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry a turnaje v Gorce Morce. Následnou volnou zábavou ve světle závěrečného táboráku a za doprovodu kytary úspěšně skončil třináctý den honby za zločincem Moriartym a nastala poslední noc na letošním táboře.

SOBOTA 16.7. – ELIŠKA SUCHANOVÁ, PRAKTIKANTKA

Na poslední budíček nás vzbudily jako obvykle písničky od Nohavicy. Tentokrát bylo vstávání bez rozcvičky, a šli jsme rovnou na snídani. K snídani byl švédský stůl, kde si každý našel, co mu chutná. Vyčistit zuby a hurá balit! Za chvíli jsme měli všichni zabaleno a následoval jakýsi „meeting“ se skupinkami. Vedoucí a praktikanti se loučili se svojí skupinkou. Probírali s dětmi jejich úspěchy i neúspěchy. Dále následovalo bourání. Když přijel autobus, šli jsme se rozloučit s táborníky jedoucími domů do Říčan. Ukáplo i pár slziček. Po odjezdu autobusu přijeli tatínkové a pomohli nám dobourat tábor. Díky jejich pomoci šla práce rychle od ruky. Když bylo vše hotové, mohli jsme po 14 dnech domů. TAK AHOJ, BUDU SE NA VÁS TĚŠIT ZA ROK!!

The End