Staré řecké báje 2021

Z táborového deníku

Den první – neděle 4. července

Všichni jsme přijeli kolem poledne, natěšení a plní energie. Hned po příjezdu do Řecka jsme si zabrali stany a začali vybalovat. Před večerem nás přivítal profesor Gregor se svým pomocníkem. Poté nám představil pět archeologických expertů, u kterých jsme absolvovali pohovor na pozici archeologa.

Cílem našeho pobytu je vylepšit už tak dobré jméno českých archeologů ve světě. Podle našich vlastností a zkušeností si nás vybrali do týmu Dr. Klimeš, CSc. a jeho asistentka Mgr. Skůpová. V rámci týmu jsme se seznámili a těšili se na přednášku prof. Gregora o řecké mytologii a bozích.

Dozvěděli jsme se, že Afrodita měla velké poprsí a Uranovi sekli „Karla“, ze kterého Afrodita vznikla. Nebo že ti nejznámější bohové jako Zeus, Apollón a Poseidon jsou až 3. generací řeckých bohů.

Přednášku doprovázelo stínové divadlo.

Archeologická skupina 5 (budoucí Apollo 13)

Den druhý – pondělí 5. července

Milý archeologický deníčku,

Vstali jsme do velmi krásného deštivého dne. Posnídali jsme výborný zákrut s hlínou. Dopoledne po psaní dopisů následoval oběd.

Odpoledne jsme se zúčastnili kurzu řeckého jazyka. Jako šikovná skupinka jsme se umístili na druhém místě, podle kterého jsme si vybírali náčiní na archeologické vykopávky, ke kterým jsme se museli dostat přes náročnou blátivou cestu. Na místě bylo pět různých nalezišť, ve kterém se většinou nacházely kusy starověkého pergamenu s řeckým textem.

Po přenesení artefaktů jsme je prezentovali panu Gregorovi, po které následovala večere, které byla česká klasika (buřtguláš).

Po večeři měl profesor Gregor přednášku, během které přiběhly dvě asistentky, které sdělily, že našly Pandořinu skříňku. Profesor Gregor se vydal se všemi archeology za skříňkou. Otevřením skříňky se nám otevřel i portál do starověkého Řecka, kterým jsme následně všichni prošli. Cestou jsme potkali boha Herma, který nás zavedl na horu Olymp za ostatními bohy, které jsme vyrušili při hostině. Připojili jsme se k hostině a s bohy jsme slavili. Z oslav nás vyrušila rozzlobená Pandora, která se přišla mstít bohům, za ohavný dar, krabičku plnou zla, díky které získala obrovskou moc. Na hostině Pandora bohy porazila. Nyní bohům pomáháme získat zpátky jejich moc.

Dionýsovi vinaři

Den třetí – úterý 6. července

Ráno nás vzbudili obyvatelé Athén, kteří nebyli spokojeni s naší přítomností. Vyhnali nás pomocí kopí na hranice, kde jsme ukázali, že jsme fyzicky zdatní. Abychom tu mohli zůstat, museli jsme se obléknout do tóg, které nám Zeus zaslal po Hermovi. Tógy byly rozmístěny po Athénách a okolí, museli jsme je najít a obléct se do nich, abychom zapadli do řad Athéňanů.

Poté přišel Hermes a po sovách nás zavedl ke Krkavčím kamenům, tam si nás bohové podle našich dovedností vybrali do kultů. Když jsme dorazili zpátky do Athén, dosyta jsme se najedli, výborným obědem od nejlepší Athénské kuchařky Šárky.

Mezitím, co jsme si užívali odpoledního klidu, vyrušil nás Artemisin šíp, který přistál na střed Athénského náměstí. Na šípu byl dopis, ve kterém jsme se dozvěděli jediný způsob, jak vzbudit Artemis z věčného spánku, do kterého ji uvedla Pandora, je ukryt na ostrově, který chrání Pandořiny satyři. Vydali jsme se na ostrov satyrů, kde bylo umístěno pět svitků. Bůh Zeus nás obdaroval třemi životy, abychom měli větší šanci k tomu svitky získat. Při náročném boji se zranil jeden velmi statečný mladý hoch při pokusu o získání svitku. Boj se satiry trval hodinu. Při posledních patnácti minutách boje už zbýval jen poslední svitek. Zranění mladý hoch se zvedl a prošel kolem satyrů vzal svitek a utekl pryč i se svitkem. Satyři byli velmi zmatení kvůli tomu, co se právě stalo. Díky statečnému skutku mladého hocha, jeho skupinka získala tři svitky. Po náročném boji, který jsme vyhráli, jsme se vrátili zpět do Athén, kde jsme svitky otevřeli. Svitky byly zašifrované. Museli jsme je pomocí řecké abecedy rozšifrovat.

V rozšifrovaných svitcích jsme se dozvěděli, jak probudit Artemis. Abychom Artemis probudili, museli jsme třikrát zazpívat PAXOFOPSICHOGIVAPŠENA, vyskočit a tleskat. Po rozluštění zprávy nás čekala opět výborná večeře od nejlepší kuchařky Šárky, aby se nám vrátily síly z předešlého boje se satiry. Když se nám síly navrátily, vydali jsme se zachránit Artemis.

Všech pět kultů zazpívalo, vyskočilo a tlesklo a podařilo se nám Artemis probudit. Za odměnu nám Artemis dala dosud neznámý předmět.

11 omylů Afrodity

Den čtvrtý – středa 7. července

Boží deníčku,

Probudili jsme se do překrásného deštivého dne. Jelikož do oběda pršelo, tak jsme odpočívali a zároveň se připravovali na další akci.

Po obědě jsme zjistili, že Afrodita ztrácí svoji sílu, protože se všichni přestávají mít rádi. Jedinou možností k její záchraně bylo spárovat Athéňany. Ale pozor, byla tam jedna překážka a to, že museli mít alespoň tři stejné zájmy. Proto jsme uspořádali menší seznamku, ve které jsme dali dohromady osm párů. Všech osm párů vyhrálo skvělé líbánky. Tímto jsme zachránili Afroditu, která nám dala artefakt, ve kterém byla její síla.

K večeři jsme měli Afroditinu pěnu, kterou naše skupinka musela s radostí umýt. Nakonec jsme zpívali písničky u táboráku.

Áresova druhá šance

Den pátý – čtvrtek 8. července

Na 5. den jsme se probudili do krásného slunného dne. Posílili jsme se snídaní a po ní nás čekala návštěva.

Pandora dovlekla Dia do Athén, kde ho přemohla a vzala mu jeho blesky. Naším úkolem bylo přinést je na Olymp zpět. Tak začal celodenní pochod. Vzali jsme si s sebou svačinu a další potřebné věci. V průběhu cesty jsme plnili úkoly značené modrým fáborkem. Po cestě jsme narazili na perského služebníka Pandory. Dal nám hádanku v řecké abecedě, na kterou jsme i řecky odpověděli. V druhé hádance nás informoval o tom, jak získáme blesky.

Cestou na Olymp jsme zabloudili, ale nakonec jsme se tam bezpečně dostali. Všechny skupinky úspěšně přemohli sto-rukou příšeru a získala blesky. Následně jsme se vrátili do Athén, blesky jsme Diovi vrátili a on nám na znamení díku věnoval další insignii.

Artemidiny měsíčky

Den šestý – pátek 9. července

Den začal velice překrásným během pro brambory. Díky němu jsme zjistili, že jeden člen skupiny je sus, protože házel brambory do cizího týmu. I proto jsme se umístili až v dolních částech tabulky.

Přišla nám zpráva od boha podsvětí Háda, že je ochoten nám pomoci získat zpět ztracenou sílu jeho příbuzných, aby byli schopni porazit Pandoru. Nabídl nám svou insignii, pro kterou jsme si však museli dojít k němu do podsvětí.

Abychom se tam bezpečně dostali, museli jsme si zaopatřit pár maličkostí. Drachmu pro převozníka přes řeku Styx Chárona, pamlsek pro trojhlavého psa Kerbera, který hlídá bránu do podsvětí, a nakonec obrázek oblíbeného boha pro Persefonu, manželku a neteř Háda.

Drachmu jsme získali od překupníků, výměnou za zhotovené výrobky podle jejich přání. Pro pamlsek jsme museli v Athénině Pantheonu každý splnit úkol. A obrázek jsme si namalovali každý vlastní.

Když se setmělo, vyrazili jsme postupně na cestu. Plán nám vyšel. Cháron nás převezl až k bráně do podsvětí, kde pamlsek zklidnil Kerbera a my tak mohli vstoupit do podsvětí, rudě ozářenou bránou. Zde jsme narazili na spoustu zbloudilých duší, jako například na Narcise, jenž nemohl spustit zrak ze svého obrazu v zrcadle, nebo na Sysifa tlačícího kámen. Na konci strastiplné cesty jsme došli k samotnému Hádovi, kde jsme uspokojili jeho ženu našimi obrázky. On nám na oplátku daroval svou insignii, se kterou můžeme pokračovat v našem snažení.

Fotky bohů

Zde…Obrázky Bohů 2021 si můžete prohlédnout galerii obrázků nejoblíbenějších bohů, jak je viděli naši táborníci.

Den sedmý – sobota 10. července

Den začal slavnostním zahájením OH (olympijských her).

Hra spočívala v běhu s loučí, kterou jsme si museli předávat a ve štafetě ji donést z Krkavčáků (Krkavčí kameny) do tábora.

Kvůli nenadálému větru jsme si však museli dávat pozor, aby nezhasla. Jelikož ostatním skupinkám louže při cestě zhasly, povedlo se zažehnout olympijský oheň pouze Dionýsovým vinařům (tedy nám), kteří tak zahájili Olympiádu.

Když jsme se všichni vydatně naobědvali a nabrali nové síly, plnili jsme olympijské disciplíny na sedmi různých stanovištích. Jako například: hod diskem, hod oštěpem, skok do dálky, zkouška síly, soutěž trubačů, běh, a dokonce běh těžkooděnců.

Se značným náskokem vyhrála olympiádu nakonec skupinka Apollo 13, což spolu se šampióny šampiónů vyhlásilo na večerním nástup. Jako odměna všem vítězům byl věnec a přednost na obědě následující den.

Po tak náročném dni už nám nezbývalo nic než se těšit do krásně vyhřátých spacáků.

Dionýsovi vinaři

Den osmý – neděle 11. července

Ráno nás vzbudil úžasný praktikant Petr Tomeš boucháním na buben. Jakmile jsme vylezli se stanů, všimli jsme si, že jeden stan nemá střechu. Šli jsme se zeptat hlavního vedoucího, co se stalo.

Dozvěděli jsme se, že se v táboře prohnalo tornádo Radmila, o velikosti jednoho metru čtverečného a odneslo střechu vedoucovského stanu (Tornádo Radmila přesunulo barel na mytí rukou do stanu „Sterea“ a odneslo mu střechu).

Po snídani až do oběda se hrál Gorkos Morkos mezi jednotlivými kulty. K obědu jsme si dali typický athénský oběd – masové koule s omáčkou.

Po výborném obědě jsme se vydali za bohem Dionýsem, který nás svěřil, že už ho nebaví oslavovat a cítí se jako bez života. Požádal nás, abychom mu pomohli dostat zpět jeho sílu. Všech pět kultů připravilo divadelní hru. Na posílení k přípravě divadla jsme si dali výborné Athénské rizoto od úžasné kuchařky Šárky. Po večeři kulty zahráli svoje představení a úspěšně Dionýsovi pomohli získat zpátky svoji sílu a chuť k životu.

Vedoucí nám zazpívali písničku na dobrou noc a šli jsme spinkat.

11 omylů Afrodity

12. 7. 2021

Den devátý – pondělí 12. července

Probudili jsme se do krásného pondělního rána, avšak naši radost zkazila zpráva, že se v Athénách opět objevil hladomor. Athéňané nás požádali, abychom jim pomohli najít ztracené brambory. Rozhodli jsme se jim pomoci a oni nám na oplátku uvařili výborný oběd.

Na vyplnění dopolední chvíle jsme si zahráli několik zápasů hry Gorkos Morkos.

Po obědě nám přijel sdělit zraněný Apollón zprávu, že byl vážně napaden Pandorou. Poprosil nás, jestli bychom mu nepřinesli zlaté rouno, díky kterému by opět mohl zesílit a plnit své povinnosti. Dal nám zašifrovaný text a rady, jak zlaté rouno získat.

Postupně jsme se vydali na cestu po jednotlivých kultech. Po cestě jsme hledali zašifrovanou abecedu, díky níž jsme mohli rozluštit vzkaz od Apollóna. Ze vzkazu jsme zjistili, že musíme tři krát zasáhnout draka Apollónovým lukem. Všem kultům se draka podařilo zabít a zlaté rouno získat.

Po večeři jsme donesli Apollónovi získané zlaté rouno, díky němuž se uzdravil a opět mohl další den vytáhnout slunce na nebe.

Áresova druhá šance

Den desátý – úterý 13. července

Probudili jsme se do krásného úterního rána. Ráno jsme pomocí rozcvičky poděkovali bohu Apollónovi za to, že splnil svůj slib, který nám předchozího dne dal a krásně nám svítil.

Během bodování probíhali zápasy Gorky Morky. Naše skupinka, Artemidiny měsíčky, vyhrála nad Áresovou druhou šancí.

Poté město Athény napadli Trójané, kteří měli v držení Áresovo kopí. Naším úkolem bylo to získat zpět, což se nám nakonec podařilo.

Abychom mohli přelstít Trojany, vyrobili jsme si Trojského koně, s kterém jsme pak závodili. Vyhrála skupinka č. 4, Dionýsovi vinaři. Pomocí koně jsme se přiblížili k Áresovu brnění a zahnali lstivé Trojany. Jako poděkování jsme získali další insignii.

Večer jsme museli projít kolem zákeřné Medúzy. Kdo se jí podíval do očí, zkameněl. Na konci stezky jsme dostali část textu, až na první skupinku, která nedošla kvůli velké bouřce.

Artemidiny měsíčky

Den jedenáctý – středa 14. července

Probudili jsme se do krásného deštivého dne. Hned ráno po snídani a čištění zubů jsme šli poskládat text, ze kterého nám vyšlo, že Poseidon je uvězněn u vodních Dryád. Abychom mohli zachránit Poseidona, museli jsme nasbírat co nejvíce čisté vody.

Potom, co jsme nasbírali nejvíce vody, co jsme mohli tak jsme si podle umístění vybrali klíč, díky kterému jsme mohli osvobodit Poseidona z pout, ale pozor, jen jeden klíč byl správný. Ten si vybraly Omyly (kult 11 omylů Afrodity).

Po osvobození Poseidona nám řekl, že za námi přijde Herakles a pomůže nám s Pandorou. Herakles se chtěl s námi napít, ale jeho pití bylo otrávené. Poprosil nás, abychom za něj splnili 12 úkolů.

Kult, který byl ve všem nejlepší, dostal protijed, který zachrání Herakla. Áresova druhá šance byla těsně před námi. Tím pádem zachránili Herakla. Po jeho zotavení nám prozradil Pandořinu slabinu.

Pandora není samo o sobě zlá, jen v ní je zlo skříňky. Musíme se tedy vydat skříňku najít, abychom mohli její zlo do ní zpátky uzavřít.

Apollo 13

Den dvanáctý – čtvrtek 15. července

Ráno začalo netradičním budíčkem návštěvy ve stylu „Dobré ráno, Vietname“.

Po dopolední svačině jsme spolu s ostatními skupinkami soupeřili o nasbíranou energii jednotlivých kultů. Všichni si museli hlídat své ohraničené území a zároveň okrást ostatní týmy.

Po obědě jsme se vydali pro Pandořinu skříňku, abychom Pandoru mohli porazit.

Cestou jsme však museli překonávat různé překážky a nástrahy. Nakonec jsme došli do chrámu bohyně Gaii, kde Pandora ukrývala svoji skříňku.

Po návratu do Athén jsme měli večeři (poklad na klacku). Poté jsme se konečně vydali Pandoru porazit. Jako nejsilnější bůh, co měl s Pandorou bojovat, byl vybrán bůh Áres. Když Pandoru porazil, pomohl nám společně s ostatními bohu vrátit se zpět do naší doby

Dionýsovi vinaři.

Den třináctý – pátek 16. července

Zpátky v naší době.

Po nutellové snídani jsme zahájili činnosti obvyklé pro poslední den tábora. Nejstarší z dětí (Nicol, Míša, Tomáš, Tonda, Kuba a Adam, které byly na táboře letos naposledy, se vydaly na smůlu pro své ceremoniální louče, kterými večer zapálí závěrečný táborák. Pod vedením hlavase Kuby se rozjela výstavba hranice. Některé děti koulely knedlíčky do polévky a nechyběla Gorka.

Po obědě přijelo dvojité překvapení. Nejprve zmrzlina, pak trička (plod práce Danči a Kuby). Společné focení a návrat k přípravám závěrečného táboráku. Vše nasvědčovalo tomu, že prožijeme poklidný večer u ohně.

Bohužel přicházel opakovaně déšť, který nejprve zmařil první pokus našich „zapalovačů“ o zahájení večerního rozloučení. Mnohé děti se obávaly, že se zopakuje „Gaia“, kdy se v roce 2019 kvůli počasí vůbec nezapalovalo. Naštěstí jsme to stihli v pauze mezi přívaly deště. Mladí zapálili a stisk přátelství dorazil, na znamení, že se v Dolní Světlé za rok opět sejdeme.

Ale počasí nelze poroučet, proto jsme hoření asi poloviny hranice sledovali z jídelny. Tam jsme si předali na památku starořeckou drachmu, coby přívěšek na krk. Pak nastala volná zábava s kytarou, nakonec i u táboráku.

vedoucí Vašek

Den čtrnáctý – sobota 17. července

Probudili jsme se do mrholení a bahna. Děti jsme rychle sbalili a připravili na cestu.

Bohužel asi historicky poprvé jsme nemohli zbourat tábor kvůli mokrým plachtám. Proto vedoucí zůstali v Dolní Světlé o den déle, zatímco děti dojely v pořádku domů a spolu se špinavým prádlem se naložily do pračky.

vedoucí Vašek

Výjimečně… den patnáctý – neděle 18.července

Poté, co jsme předchozí den marně sledovali, jak leje a leje na tábor a voda se valí cestami a vesnicí, jsme se probudili do vlahého rána.

Plachty byly vyfoukané a suché. Mohli jsme se pustiti do bourání, skládání a uklízení tábora. S pomocí mnoha rodičů, kteří nám v neděli přijeli pomoci, jsme složili stany.

Odpoledne zbyly na louce jen světlé fleky, které svědčili o našem 14denním dobrodružství. Ovšem zůstávají vzpomínky (a fotky) na hry, kamarády a zážitky ze starověkého Řecka.

Zamkli jsme kuchyni a sprchu a vyrazili domů za sprchou, suchým oblečením a teplem.

Takový byl rok 2021 pro tábor Vesmír Říčany – náročný, intenzivní a radostný.

vedoucí Vašek

Táborová kronika

To co jste měli možnost zde přečíst, je opis z táborové kroniky. Originál kroniky je cenný nejen svou autentičností, ale také řadou kresbiček, kterými děti kroniku vyzdobily. Naskenovanou kroniku si můžete prohlédnout zde….Kronika 2021.pdf