Gorka s Vesmírem 2016

Opět jsme v rámci Týdne sportu v ���anech uspořádali v sobotu 10. září 2016 přátelské utkání v Gorce Morce mezi vedoucími, táborníky a kamarády. Počasí nám naštěstí přálo. A tentokrát se počet dětí vyrovnal počtu vedoucích 😀

Ani cvikovská divize nezahalela. V neděli 2. října 2016 zorganizovala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Cvikov��ek další přátelský zápas s místními dětmi, které sice slyšeli o Gorce poprvé, ale rychle se ji naučili. A už to lítalo!

Vašek