Tábor skončil, středověk trvá!

V termínu od 2. do 15. července se uskutečnila naše hlavní akce – stanový tábor v Lužických horách. V čele s hlavním vedoucím Jakubem Gregorem byl dosavadní kolektiv vedoucích doplněn o nové praktikanty. V rámci celotáborové hry Středověk neskončil, středověk trvá se děti přenesly do Českého království za vlády Václava III. z rodu Přemyslovců, kde sloužily jako poddaní šlechtickým rodům. Během prvního týdne zažívaly slasti a strasti života ve středověku – bojovaly se sousedními panovníky, razily stříbrné pražské groše nebo se zúčastnily bohoslužby. Podle úspěchu ve hrách získaly pro svůj rod groše a území, která jim dále vydělávala, a zvyšovaly tak prestiž svého rodu. Zároveň získávaly body i pro sebe, aby mohly být postupně pasovány do hodnosti pážete, panoše a rytíře. V polovině tábora došlo k tragédii, když byl král zabit. Následně mor a chaos plundrovaly království a kdekdo dostal zálusk na českou korunu. Aby ji nezískal Němec nebo zlotřilý markrabě, rozhodly se děti, že získají český trůn pro šlechtice nebo šlechtičnu, kterým sloužily. V druhém týdnu tedy bojovaly o posílení prestiže svého kandidáta. Nakonec díky své síle, chytrosti a smyslu pro diplomacii dosadily děti z rodu Harantů z Polžic na český trůn svou paní Juditu I., která nastolila vládu pořádku a spravedlnosti v Království českém.

Více se o našem středověkém dobrodružství dozvíte v kronice, kterou sepsaly samy děti: https://www.vesmir-ricany.cz/minule-tabory/stredovek-neskoncil-2023/